Το Βιβλιοπωλείο
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

 Το Βιβλιοπωλείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται στο Β' Κτήριο Εστιών στην Πανεπιστημιούπολη. Μαζί με το Τυπογραφείο αποτελούν τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (epi.uoi.gr).

Ανάτυπα    

Τίτλοι από όλες τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, διδακτικές και ερευνητικές, βρίσκονται εδώ, ένα δείγμα της προόδου που συντελείται στο ζωντανό οργανισμό του.

Αυτοτελή-Ανάτυπα   Θετικές Επιστήμες