ΑΝΑΤΥΠΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΑΝΑΤΥΠΑ ΔΩΔΩΝΗΣ

Ταξινόμηση ανά:
Thomas Bremer (HRSG). Eupopaische Literatur gegen den Faschismus 1922-1945. Munchen, Τόμος ΙΕ
Thomas Bremer (HRSG). Eupopaische Literatur gegen den Faschismus 1922-1945. Munchen, Τόμος ΙΕ

1245
3,20€  
British Marxism and George Thomson, Τόμος ΙΕ
British Marxism and George Thomson, Τόμος ΙΕ

1246
3,20€  
Die Rezeption der Ideen Christian Wolffs in Griechenland. Der Beitrag. Der Gelehrten von den ionischen Inseln, Τόμος ΙΣΤ
Die Rezeption der Ideen Christian Wolffs in Griechenland. Der Beitrag. Der Gelehrten von den ionischen Inseln, Τόμος ΙΣΤ

1247
3,20€  
Βιβλιοκρισία, Τόμος ΙΖ
Βιβλιοκρισία, Τόμος ΙΖ

1248
3,20€  
Rosa Luxemburg. Οικονομικός ντετερμινισμός ή πολιτικός ακτιβισμός, Τόμος ΙΗ
Rosa Luxemburg. Οικονομικός ντετερμινισμός ή πολιτικός ακτιβισμός, Τόμος ΙΗ

1249
3,20€  
ΑΒR. ELEUTHEROPULOS The «griechische Theorie des Werdens» and the periodical Die Neue Zeit
ΑΒR. ELEUTHEROPULOS The «griechische Theorie des Werdens» and the periodical Die Neue Zeit", Τόμος ΙΗ

1250
3,20€  
Adamantios Koray: Le point de vue d΄ un temoin oculaire
Adamantios Koray: Le point de vue d΄ un temoin oculaire" sur la dette des lumieres Francaises envers l΄ antiguite Grecques", Τόμος ΙΘ

1251
3,20€  
Ο Ν. Πουλαντζάς ως Ιστορικός της Γ΄ Διεθνούς. Μεθοδολογικά και ερμηνευτικά προβλήματα
Ο Ν. Πουλαντζάς ως Ιστορικός της Γ΄ Διεθνούς. Μεθοδολογικά και ερμηνευτικά προβλήματα", Τόμος Κ

1252
3,20€  
Οι αντικριστοί καθρέφτες ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος, Τόμος ΚΑ
Οι αντικριστοί καθρέφτες ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος, Τόμος ΚΑ

1253
3,20€  
L΄ historographie des ideas socialistes a la fin duxxeme siecte l΄ exemple de la Greece, Τόμος ΚΑ
L΄ historographie des ideas socialistes a la fin duxxeme siecte l΄ exemple de la Greece, Τόμος ΚΑ

1254
3,20€  
Geschulecht und klasse. Aut dem Weg zu einer neuen Geschichtsschreibung, Τόμος ΚΒ, Τόμος ΚΓ
Geschulecht und klasse. Aut dem Weg zu einer neuen Geschichtsschreibung, Τόμος ΚΒ, Τόμος ΚΓ

1255
3,20€  
Ο Πολιτικός Δημήτρης Χατζής. Αναβαθμοίστη διαμόρφωση του Λογοτέχνη και Φιλολόγου, Τόμος ΚΔ
Ο Πολιτικός Δημήτρης Χατζής. Αναβαθμοίστη διαμόρφωση του Λογοτέχνη και Φιλολόγου, Τόμος ΚΔ

1256
3,20€