ΑΝΑΤΥΠΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΑΝΑΤΥΠΑ ΔΩΔΩΝΗΣ

Ταξινόμηση ανά:
Επιστημονική αυτονομία και κοινωνικές προϋποθέσεις, Τόμος Λ
Επιστημονική αυτονομία και κοινωνικές προϋποθέσεις, Τόμος Λ

1293
3,20€  
Συμβολή στην Ιστορία της Παροικίας της Αγκώνας, Τόμος Δ
Συμβολή στην Ιστορία της Παροικίας της Αγκώνας, Τόμος Δ

1294
3,20€  
Εμπόρου πατρός επιστολή προς τον εαυτούυιόν, Τόμος Κ
Εμπόρου πατρός επιστολή προς τον εαυτούυιόν, Τόμος Κ

1295
3,20€  
Ο Κοζανίτης Λόγιος έμπορος Γεώργιος Ρουσιάδης, Τόμος ΚΑ
Ο Κοζανίτης Λόγιος έμπορος Γεώργιος Ρουσιάδης, Τόμος ΚΑ

1296
3,20€  
Οι Γεωγραφίες κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Τα γεωγραφικά εγχειρίδια του Αθ. Ψαλίδα, Τόμος ΚΣΤ
Οι Γεωγραφίες κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Τα γεωγραφικά εγχειρίδια του Αθ. Ψαλίδα, Τόμος ΚΣΤ

1297
3,20€  
Τοπωνυμικό του χωριού Περάτη Ιωαννίνων, Τόμος Ε
Τοπωνυμικό του χωριού Περάτη Ιωαννίνων, Τόμος Ε

1298
3,20€  
Ο Κ.Μ. Κούμας για τον Ρήγα, Τόμος ΚΗ
Ο Κ.Μ. Κούμας για τον Ρήγα, Τόμος ΚΗ

1299
3,20€  
Η επικαιρότητα του οράματος του Ρήγα Φεραίου για τα Βαλκάνια, Τόμος ΚΗ
Η επικαιρότητα του οράματος του Ρήγα Φεραίου για τα Βαλκάνια, Τόμος ΚΗ

1300
3,20€  
«Έλλειψις» και «αποσιώπησις» στο Υπόμνηματου Αιλίου  Δονάτου, Τόμος ΚΓ
«Έλλειψις» και «αποσιώπησις» στο Υπόμνηματου Αιλίου Δονάτου, Τόμος ΚΓ

1301
3,20€  
Η Δοξογραφία του De natura deorum του Κικέρωνα Τόμος ΛΑ
Η Δοξογραφία του De natura deorum του Κικέρωνα Τόμος ΛΑ

1302
7,99€  
Η αυτοεκτίμηση σε σχέση με την παράδοση και την Αποδοχή του μαθητή από την ομάδα συνομηλίκων, Τόμος ΚΗ
Η αυτοεκτίμηση σε σχέση με την παράδοση και την Αποδοχή του μαθητή από την ομάδα συνομηλίκων, Τόμος ΚΗ

1303
3,20€  
Συμβολή στην ιστορία της Άρτας (τέλη 18ου- αρχές 19ου αιώνα), Τόμος ΚΣΤ
Συμβολή στην ιστορία της Άρτας (τέλη 18ου- αρχές 19ου αιώνα), Τόμος ΚΣΤ

1304
3,20€