ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ταξινόμηση ανά:
Συμβολή στην αριθμητική επίλυση των τριών πρώτων προβλημάτων των συνοριακών τιμών δια τας εξισώσεις Laplace
Συμβολή στην αριθμητική επίλυση των τριών πρώτων προβλημάτων των συνοριακών τιμών δια τας εξισώσεις Laplace

182
3,20€  
Συμβολή στη μελέτη των Επαναληπτικών μεθόδων δεύτερης τάξης για την Αριθμητική επίλυση μεγάλων αραιών Γραμμικών συστημάτων
Συμβολή στη μελέτη των Επαναληπτικών μεθόδων δεύτερης τάξης για την Αριθμητική επίλυση μεγάλων αραιών Γραμμικών συστημάτων

183
3,20€  
Επί της Accelerated Overfelaxation (AOR) Γραμμικών συστημάτων
Επί της Accelerated Overfelaxation (AOR) Γραμμικών συστημάτων

184
3,20€  
Συμβολή στη Στατιστική Θεωρία πληροφοριών
Συμβολή στη Στατιστική Θεωρία πληροφοριών

186
6,39€  
Σύνθεση και Μελέτη συμπλοκών των Co(II)
Σύνθεση και Μελέτη συμπλοκών των Co(II)

187
3,20€  
Σύμπλοκες ενώσεις της Ο-Αμινοβενζυλαμίνης
Σύμπλοκες ενώσεις της Ο-Αμινοβενζυλαμίνης

188
4,26€  
Μελέτη υποπολλαπλοτήτων ευκλειδίων χώρων με σταθερή μέση Καμπυλότητα
Μελέτη υποπολλαπλοτήτων ευκλειδίων χώρων με σταθερή μέση Καμπυλότητα

189
3,20€  
Εύρεση και επιλογή Uptium E.A.D.T. Παραμέτρων
Εύρεση και επιλογή Uptium E.A.D.T. Παραμέτρων

190
3,20€  
Θεωρητική διερεύνησις της ελαστικής ευστάθειας κελύφων με βασικήν κατάστασιν κάμψεως
Θεωρητική διερεύνησις της ελαστικής ευστάθειας κελύφων με βασικήν κατάστασιν κάμψεως

191
3,20€  
Μελέτη του Fe Mo 2S4 με φασματοσκοπία Moessbauer
Μελέτη του Fe Mo 2S4 με φασματοσκοπία Moessbauer

192
3,20€  
Μη Αρχιμήδειοι χώροι βαρών συνεχών συναρτήσεων
Μη Αρχιμήδειοι χώροι βαρών συνεχών συναρτήσεων

193
6,39€  
Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι πάνω σε σώματα με εκτιμήσεις
Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι πάνω σε σώματα με εκτιμήσεις

194
9,59€