ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ταξινόμηση ανά:
Διαφορικαί εξισώσεις με εκτρεπόμενα ορίσματα. Συμβολή εις την μελέτη ταλαντωτικών και ασυμπτωτικών ιδιοτήτων των λύσεων
Διαφορικαί εξισώσεις με εκτρεπόμενα ορίσματα. Συμβολή εις την μελέτη ταλαντωτικών και ασυμπτωτικών ιδιοτήτων των λύσεων

209
3,20€  
Συμβολή στη μελέτη της τριγλυκεριδικής σύστασης του Ελαιολάδου και Βαμβακελαίου
Συμβολή στη μελέτη της τριγλυκεριδικής σύστασης του Ελαιολάδου και Βαμβακελαίου

210
3,20€  
Μελέτη της μεταφοράς και της ρύθμισης ιόντων στο πρωτόζωο Tetrahymena PYRIFORMIS
Μελέτη της μεταφοράς και της ρύθμισης ιόντων στο πρωτόζωο Tetrahymena PYRIFORMIS

212
3,20€  
Μέτρα πληροφορίες και ιδιότητες αυτών
Μέτρα πληροφορίες και ιδιότητες αυτών

213
3,20€  
Ηλεκτρονιακές μεταβάσεις στα φθοριωμένα παράγωγα του βενζολίου
Ηλεκτρονιακές μεταβάσεις στα φθοριωμένα παράγωγα του βενζολίου

214
3,20€  
Συμβολή στη μελέτη των Άλγεβρα αυτομάτων
Συμβολή στη μελέτη των Άλγεβρα αυτομάτων

216
3,20€  
Μελέτη υποαρμονικών και υπεραρμονικών συναρτήσεων επί πλήρων πολλαπλοτήτων Riemann
Μελέτη υποαρμονικών και υπεραρμονικών συναρτήσεων επί πλήρων πολλαπλοτήτων Riemann

217
3,20€  
Συμβολή στην αριθμητική επίλυση των τριών πρώτων προβλημάτων των συνοριακών τιμών δια τας εξισώσεις Laplace
Συμβολή στην αριθμητική επίλυση των τριών πρώτων προβλημάτων των συνοριακών τιμών δια τας εξισώσεις Laplace

218
3,20€  
Συμβολή στη μελέτη των Επαναληπτικών μεθόδων δεύτερης τάξης για την Αριθμητική επίλυση μεγάλων αραιών Γραμμικών συστημάτων
Συμβολή στη μελέτη των Επαναληπτικών μεθόδων δεύτερης τάξης για την Αριθμητική επίλυση μεγάλων αραιών Γραμμικών συστημάτων

219
3,20€  
Επί της Accelerated Overfelaxation (AOR) Γραμμικών συστημάτων
Επί της Accelerated Overfelaxation (AOR) Γραμμικών συστημάτων

220
3,20€  
Ταλαντωτική και ασυμπτωτική συμπεριφορά των διαφορικών εξισώσεων με εκτρεπόμενα ορίσματα
Ταλαντωτική και ασυμπτωτική συμπεριφορά των διαφορικών εξισώσεων με εκτρεπόμενα ορίσματα

221
3,20€  
Συμβολή στη Στατιστική Θεωρία πληροφοριών
Συμβολή στη Στατιστική Θεωρία πληροφοριών

222
6,39€