ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ταξινόμηση ανά:
Σύνθεση και Μελέτη συμπλοκών των Co(II)
Σύνθεση και Μελέτη συμπλοκών των Co(II)

223
3,20€  
Σύμπλοκες ενώσεις της Ο-Αμινοβενζυλαμίνης
Σύμπλοκες ενώσεις της Ο-Αμινοβενζυλαμίνης

224
4,26€  
Μελέτη υποπολλαπλοτήτων ευκλειδίων χώρων με σταθερή μέση Καμπυλότητα
Μελέτη υποπολλαπλοτήτων ευκλειδίων χώρων με σταθερή μέση Καμπυλότητα

225
3,20€  
Εύρεση και επιλογή Uptium E.A.D.T. Παραμέτρων
Εύρεση και επιλογή Uptium E.A.D.T. Παραμέτρων

226
3,20€  
Θεωρητική διερεύνησις της ελαστικής ευστάθειας κελύφων με βασικήν κατάστασιν κάμψεως
Θεωρητική διερεύνησις της ελαστικής ευστάθειας κελύφων με βασικήν κατάστασιν κάμψεως

227
3,20€  
Μελέτη του Fe Mo 2S4 με φασματοσκοπία Moessbauer
Μελέτη του Fe Mo 2S4 με φασματοσκοπία Moessbauer

228
3,20€  
Μη Αρχιμήδειοι χώροι βαρών συνεχών συναρτήσεων
Μη Αρχιμήδειοι χώροι βαρών συνεχών συναρτήσεων

229
6,39€  
Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι πάνω σε σώματα με εκτιμήσεις
Τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι πάνω σε σώματα με εκτιμήσεις

230
9,59€  
Ηλεκτρονιακά φάσματα απορροφήσεως των μεθυλοπαραγωγών και των αζωαρωματικών μορίων στο υπεριώδες κενού
Ηλεκτρονιακά φάσματα απορροφήσεως των μεθυλοπαραγωγών και των αζωαρωματικών μορίων στο υπεριώδες κενού

231
3,20€  
Μελέτη και εύρεση των ιδιοτήτων
Μελέτη και εύρεση των ιδιοτήτων

232
3,20€  
Θερμικές τάσεις στα κυκλικά κωνικά κελύφη και επιρροή Θερμοκρασιακών μεταβολών στα δυναμικά χαρακτηριστικά και στις περιοχές δυναμικής αστάθειας αυτών
Θερμικές τάσεις στα κυκλικά κωνικά κελύφη και επιρροή Θερμοκρασιακών μεταβολών στα δυναμικά χαρακτηριστικά και στις περιοχές δυναμικής αστάθειας αυτών

233
3,20€  
Προβλήματα συνοριακών τιμών για συναρτησιακές διαφορικές εξισώσεις
Προβλήματα συνοριακών τιμών για συναρτησιακές διαφορικές εξισώσεις

234
3,20€