ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ταξινόμηση ανά:
Μελέτη παραμαγνητικών κέντρων που δημιουργήθηκαν με ακτίνες Χσε μονοκρυστάλλους Ni
Μελέτη παραμαγνητικών κέντρων που δημιουργήθηκαν με ακτίνες Χσε μονοκρυστάλλους Ni

235
3,20€  
Συμβολή στη μελέτη των τοπολογικών ιδιοτήτων και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων διαφορικών συστημάτων κατά Καραθεοδωρή
Συμβολή στη μελέτη των τοπολογικών ιδιοτήτων και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων διαφορικών συστημάτων κατά Καραθεοδωρή

236
3,20€  
Μελέτη της φασματικής περιοχής της ασύμφωνα σκεδαζομένης Kβ ακτινοβολίας-Χ από το πολυκρυσταλλικό Β2 στην περιοχή της Ζώνης RAMAN
Μελέτη της φασματικής περιοχής της ασύμφωνα σκεδαζομένης Kβ ακτινοβολίας-Χ από το πολυκρυσταλλικό Β2 στην περιοχή της Ζώνης RAMAN

237
3,20€  
Μελέτη του πυρήνος 92 Μο μέσω πυρηνικής φασματοσκοπίας
Μελέτη του πυρήνος 92 Μο μέσω πυρηνικής φασματοσκοπίας

238
3,20€  
Συμβολή στη διερεύνηση των αλλοστερικώναλληλεπιδράσεων με μια νέα μέθοδο πειραματισμού και Θεωρητικής επεξεργασίας των κινητικών μετρήσεων σε συνθήματα αναστολής
Συμβολή στη διερεύνηση των αλλοστερικώναλληλεπιδράσεων με μια νέα μέθοδο πειραματισμού και Θεωρητικής επεξεργασίας των κινητικών μετρήσεων σε συνθήματα αναστολής

239
3,20€  
Συμβολή στη λύση προβληματικών συνοριακών τιμών της πεπερασμένης επίπεδης παραμόρφωσης των ισοτρόπων υπερελαστικών υλικών
Συμβολή στη λύση προβληματικών συνοριακών τιμών της πεπερασμένης επίπεδης παραμόρφωσης των ισοτρόπων υπερελαστικών υλικών

240
3,20€  
Ασαφείς συντοπογενείς δομές
Ασαφείς συντοπογενείς δομές

241
3,20€  
Συμβολή στο πρόβλημα της ελεύθερης Μεταφορικής ροής πάνω σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια
Συμβολή στο πρόβλημα της ελεύθερης Μεταφορικής ροής πάνω σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια

242
3,20€  
Μελέτη των περιεκτικών αντιδράσεων
Μελέτη των περιεκτικών αντιδράσεων

243
3,20€  
Γραμμική και μη Γραμμική περιγραφή της συμπεριφοράς Γενικών Κελύφων και μελέτη των δυναμικών χαρακτηριστικών μη κυκλικών κωνικών κελύφων
Γραμμική και μη Γραμμική περιγραφή της συμπεριφοράς Γενικών Κελύφων και μελέτη των δυναμικών χαρακτηριστικών μη κυκλικών κωνικών κελύφων

244
3,20€  
Διαφορικαί εξισώσεις με εκτρεπόμενα ορίσματα. Συμβολή εις την μελέτη ταλαντωτικών και ασυμπτωτικών ιδιοτήτων των λύσεων
Διαφορικαί εξισώσεις με εκτρεπόμενα ορίσματα. Συμβολή εις την μελέτη ταλαντωτικών και ασυμπτωτικών ιδιοτήτων των λύσεων

245
3,20€  
Συμβολή στη μελέτη της τριγλυκεριδικής σύστασης του Ελαιολάδου και Βαμβακελαίου
Συμβολή στη μελέτη της τριγλυκεριδικής σύστασης του Ελαιολάδου και Βαμβακελαίου

246
3,20€