ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ταξινόμηση ανά:
Σχέση επιθετικότητας και εγκληματικότητας στην σχιζοφρένεια
Σχέση επιθετικότητας και εγκληματικότητας στην σχιζοφρένεια

608
6,39€  
Συγκριτική μελέτη των ευρημάτων της άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλήςμετά απο ακτινογραφικό
Συγκριτική μελέτη των ευρημάτων της άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλήςμετά απο ακτινογραφικό

609
6,39€  
Η ανώτερη Γαστρική διατομή των πνευμονογαστρικών νεύρων σε διάτρηση δωδεκαδακτυλικού έλκους
Η ανώτερη Γαστρική διατομή των πνευμονογαστρικών νεύρων σε διάτρηση δωδεκαδακτυλικού έλκους

610
3,20€  
Ψυχολογία του βάθους και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ασθενών στο Βυζάντιο
Ψυχολογία του βάθους και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ασθενών στο Βυζάντιο

611
17,57€  
Περί του κυκλοφοριακού συστήματος και των νόσων αυτού στα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής
Περί του κυκλοφοριακού συστήματος και των νόσων αυτού στα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής

612
9,59€  
Βιολογικοί δείκτες καθορισμού του καρκίνου των ωοθηκών
Βιολογικοί δείκτες καθορισμού του καρκίνου των ωοθηκών

613
3,20€  
Αποστολή της χημικής καρκινογέννησης...αιμοπεταλίων
Αποστολή της χημικής καρκινογέννησης...αιμοπεταλίων

614
5,33€  
Ο ρόλος του κυκλικού των υδατανθράκων
Ο ρόλος του κυκλικού των υδατανθράκων

615
9,59€  
Κλινική και εργαστηριακή μελέτη...
Κλινική και εργαστηριακή μελέτη...

616
3,20€  
Συχνότητα αντισωμάτων έναντι ιού της ηπατίτιδαςC...σε αιμοκάθαρση
Συχνότητα αντισωμάτων έναντι ιού της ηπατίτιδαςC...σε αιμοκάθαρση

617
5,33€  
Μελέτη του υποθαλαμικού - υποφυσιακού επινεφριδιακού άξονα στο σύνδρομο βενζοδιαζεπινών
Μελέτη του υποθαλαμικού - υποφυσιακού επινεφριδιακού άξονα στο σύνδρομο βενζοδιαζεπινών

618
4,26€  
Σχέση Ψυχολογικών παραγόντων και κλινικής εκδηλώσεως στεφανιαίας Νόσου
Σχέση Ψυχολογικών παραγόντων και κλινικής εκδηλώσεως στεφανιαίας Νόσου

619
6,39€