Διακοσμητική ψευδοεπιγραφή σε ειλητάριο προφήτη. Πρώτα στοιχεία για μια τοιχογραφία στον Αγ. Γεώργιο Βασιλικής, Τόμος Κ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
0 αντικείμενα
 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ. ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΤΟΜΟΣ Κ